Oud-ABN-topman Langman voorzitter; Commissie moet managersschool gezond maken

ROTTERDAM, 1 OKT. Een commissie onder leiding van oud-minister en oud-ABN-topman prof.mr.drs. H. Langman neemt als een soort interim-bestuur volgende week een aantal taken over van het bestuur van de verliesgevende Rotterdam School of Management (RSM) aan de Erasmus Universiteit.

In de "commissie van toezicht' zitten verder de Rotterdamse oud-havenwethouder drs. R. den Dunnen, secretaris-generaal op het ministerie van VROM, registeraccountant drs. C.W. van der Waaij, lid van de directie Nederlandse Unilever Bedrijven, en drs. J.C. ten Cate, algemeen regiodirecteur Rotterdam Zeeland bij ABN Amro en oud-student van de RSM.

Voorts stapt prof.dr.ir. G. Broekstra na een ambtstermijn van amper vijf maanden op als dean van de MBA-opleiding aan de managersschool wegens een verschil van mening over de saneringsplannen. Hij wordt met ingang van 12 oktober opgevolgd door prof.dr. C. van Dam, hoogleraar bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, die als waarnemend dean zal fungeren.

In augustus werd bekend dat de RSM kampt met een tekort van circa 2,5 miljoen gulden over de afgelopen twee jaar, op een jaarlijkse omzet van zes miljoen gulden. Volgens een vertrouwelijk rapport van het accountantskantoor Paardekooper & Hoffman was het tekort mede veroorzaakt door te ruime en mogelijk onterechte declaraties van docenten van de MBA-opleiding. De voorzitter van de RSM, prof.dr. P. van Berkel, tevens dekaan van de faculteit bedrijfskunde, moest begin vorige maand als gevolg van de affaire zijn functies neerleggen.

Het tekort was ook ontstaan doordat een andere opleiding aan de school - de MBI-opleiding waarin kennis van management en informatica worden gecombineerd - door gebrek aan belangstelling verliesgevend bleek.

De commissie van toezicht moet maatregelen nemen om de MBA-opleiding binnen enkele maanden "organisatorisch en financieel gezond te maken'. Daarnaast moet de commissie aanbevelingen doen voor "adequate bestuurlijke verhoudingen' tussen de RSM, de faculteit bedrijfskunde en het college van bestuur van de Erasmus Universiteit.

De commissie zal zich hierbij mede baseren op een definitief rapport van Paardekooper & Hoffman, en de conclusies van een begeleidingscommissie die het accountantsonderzoek volgt. Deze begeleidingscommissie staat onder leiding van de bekende bewindvoerder prof.mr.drs. H.P.J. Ophof, hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit.

Het plotselinge vertrek van Broekstra als - nog maar net benoemde - dean van de RSM heeft volgens ingewijden te maken met zijn onvrede over het interim-management van de commissie-Langman. Zijn opvolger Van Dam zal zich bezig houden met de inhoudelijke programmering van de management-opleidingen van de RSM. De hoogleraar bedrijfskunde is onder andere programma-directeur van het European Executive Programma, een internationaal samenwerkingsverband van MBA-opleidingen waaronder Wharton in Philadelphia en INSEAD in Fontainebleau bij Parijs.