Ommedraai

In het hoofdartikel (NRC Handelsblad, 25 september) wordt gewag gemaakt van de 180 graden die de VVD, onder leiding van fractievoorzitter Bolkestein, zou hebben gemaakt in het "Europa-debat'.

Ik meen dat het eerlijk is vast te stellen dat inderdaad wellicht de fractieleider die draai gemaakt heeft. Buiten - naar mijn weten - slechts één fractielid, wordt hij niet door de partij gevolgd, integendeel.

    • Bram Schim van der Loeff
    • Vvd-Lid te Luxemburg