Nog meer vertellingen over prins Hendrik

ROTTERDAM, 1 OKT. Oude bewoners van het Haagse Hofkwartier, een buurt achter het paleis Noordeinde kunnen nog smakelijk vertellen over prins Hendrik (1876-1934), de echtgenoot van koningin Wilhelmina en vader van prinses Juliana. Die vertellingen gaan niet over zijn bijzondere belangstelling voor het reddingswezen, het Rode Kruis en de padvindersbeweging, maar over zijn uitstapjes in de Hofstad.

De vertellingen gaan door. Nu door een - deze week verschenen - boek van de 37-jarige H.J. Korterink uit Wezep met als titel "De zwarte schapen van Oranje'. Volgens hem zou de prins-gemaal niet zoals al eerder bekend was, drie buitenechtelijke kinderen (een zoon en twee dochters, een tweeling) hebben verwekt, maar zou de vriendin van de prins, Mien Lier-Wenneker (1887-1973) van Hendrik nog drie andere kinderen hebben gekregen.

Tenzij hij bedoelt dat ze allemaal de naam "Lier' droegen, kan Korterinks vertelling domweg niet waar zijn. Dat blijkt uit een brief van de kapitein der infanterie, J.D. Lier van 8 juli 1946 aan de thesaurier van de koningin waarin hij in verband met de drie kinderen van wijlen Z.K.H. Prins Hendrik vraagt de uitbetaling van de door hem in 1945 ingediende vordering wel te willen doen bespoedigen. Zouden meer buitenechtelijke prinselijke kinderen te zijnen laste zijn gekomen, dan zou Lier daar, aldus royalty-journalist, Richard F. Kaan (directeur van Benelux-press in Voorburg) zeker om gevraagd hebben. Kaan heeft destijds, nadat dr. L. de Jong in 1979 in deel 9 van zijn serie had onthuld dat de prins-gemaal één bastaard had, in buitenlandse bladen heel wat over dit kind, mr. A. W. Lier geschreven.

De Jong heeft overigens bestreden dat die persoon, de jurist en autoverkoper, die zich in 1985 opwierp als lijsttrekker van de Centrumpartij bij de Tweede Kamerverkiezingen en die in 1987 zijn echtgenote vermoordde, het door hem bedoelde kind zou zijn. Aangenomen dat De Jongs onthulling op waarheid berust, mag tot op tegenbewijs worden aangenomen dat prinses Juliana vier halfzusters/-broers maar ook niet meer dan dat aantal, heeft of had.

    • Frits Groeneveld