Minder macht bij EG-Commissie

BRUSSEL, 1 OKT. De topdiplomaten van de EG-lidstaten zijn het gisteren in Brussel eens geworden over een manier om de macht van de Europese Commissie sterk in te perken.

Als ook maandag in Luxemburg de ministers van buitenlandse zaken akkoord gaan, krijgt iedere lidstaat afzonderlijk de mogelijkheid de Raad van ministers schorsing te vragen van concept-wetsvoorstellen van de Commissie. De Europese ministers kunnen die schorsing in een vroeg stadium en met een gewone meerderheid uitspreken. Het voorstel is dan in die vorm definitief van de baan. De maatregel zou maandag direct van kracht kunnen worden.

De individuele lidstaten krijgen zo een machtig wapen in handen om zich te beschermen tegen initiatieven van de Commissie die ze beschouwen als inmenging in de nationale aangelegenheden. De lidstaten komen met deze maatregel tegemoet aan de grote onrust die in de Britse, Franse en Deense publieke opinie is ontstaan na het sluiten van het Verdrag van Maastricht. De mogelijkheid om concept-richtlijnen van de Commissie te schorsen “garandeert iedere lidstaat ten minste een hoorzitting bij zijn Europese collega's”, zo zei een diplomaat van het Britse EG-voorzitterschap vanmorgen.

Lidstaten die in de huidige praktijk tijdens het ambtelijk vooroverleg merken geen meerderheid te kunnen krijgen om een voorstel tegen te houden, hoeven dan niet langer te wachten totdat het voorstel officieel op de agenda van de Raad van Ministers verschijnt. Al bij de eerste vergadering van ambtenaren van de Commissie en de lidstaten kunnen individuele landen aan de alarmbel trekken en de Raad inschakelen. Als grond voor de klacht willen de lidstaten schending van het zogeheten "subsidiariteitsbeginsel' vaststellen.

Vrij vertaald gaat het om het principe van "minimale inmenging', waarbij de Commissie steeds moet motiveren waarom bepaalde regelgeving het meest doelmatig door Brussel kan worden vastgesteld, en niet door de lidstaten afzonderlijk. Dit principe is ook vastgelegd in het Verdrag van Maastricht. Bij het Britse voorzitterschap werd er vanochtend op gewezen dat indien het verdrag wordt aanvaard individuele lidstaten ook een klacht bij het EG-Hof van justitie kunnen indienen, indien schorsing door de Raad wordt geweigerd.

    • Folkert Jensma