Lastige huurders in Amersfoort beboet

AMERSFOORT, 1 OKT. - De Stichting Centrale Woningzorg (SCW) in Amersfoort gaat huurders die langdurige overlast veroorzaken een boete opleggen van honderd gulden per week. De woningbouwvereniging zal dit deze week bekend maken in een brief aan al haar 15.000 huurders. Het is voor het eerst dat een woningbouwvereniging lastige huurders gaat beboeten voor hun gedrag.

Twee weken geleden is al een brief naar de huurders verstuurd waarin de boeteregeling werd aangekondigd. Hiertegen werd toen bezwaar gemaakt door de Vereniging Huurdersbelangen. Deze stelt dat de huurreglementen niet zomaar kunnen worden gewijzigd.

Na overleg met de SCW is besloten dat de huurder met een antwoordkaart zelf mag bepalen of hij wil dat het huurcontract zodanig wordt gewijzigd dat hem een boete kan worden opgelegd. De antwoordkaart zit bij de brief die eind deze week op de bus zal gaan.

In de algemene bepalingen van alle nieuwe huurcontracten wordt wel een boeteregeling opgenomen. Volgens directeur H. van den Broek van de SCW is de boeteregeling voor juridisch advies voorgelegd aan de Nationale Woningraad en heeft die daar positief op gereageerd.

De SCW had in 1991 te maken met 258 gegronde klachten van overlast. In de meeste gevallen ging het om geluidsoverlast. Andere klachten van huurders betroffen illegale bouwsels, overbewoning of overwoekerde tuinen. De verhuurder kan, als de situatie na een waarschuwing niet verandert, een ontruimingsprocedure beginnen. Omdat dit een procedure is die zeer veel tijd in beslag neemt, gaat de SCW nu eerst beboeten. Van den Broek: “Een goed sturingsmechanisme, waarvan in de praktijk zal moeten blijken of het werkt.”