Krabbe uit club

Het bestuur van de atletiekclub Neubrandenburg heeft besloten een procedure in werking te stellen die moet resulteren in het royeren als lid van de drie atletes Krabbe, Breuer, Derr.

Krabbe en haar clubgenoten hebben beroep aangetekend tegen de schorsing van vier maanden. Wanneer het drietal door de club wordt geroyeerd, de beslissing daarover valt op 19 oktober, vervalt elke rechtsgrond voor een beroep tegen de vier jaar schorsing. De commissie van beroep kan namelijk uitsluitend handelen voor leden van de Duitse bond. De mogelijkheid van het vinden van een nieuwe club voor de drie geschorste atletes is, volgens Duitse deskundigen, erg klein.