Kakkineuze vakbond

Mag ik alsjeblieft eens protesteren tegen het misselijke stukje van dhr. Knoppert in W&O van 24 september. De trap onder de gordel tegen het Nederlands Genootschap van Leraren als de "meest kakkineuze vakbond' vind ik om meer dan een reden ergerlijk.

A. Wat kleding betreft kan je zo het gehele mannelijke deel van de regering, het parlement, de bankemployés en andere beroepsgroepen belachelijk maken. Met een verschil: Ik ken zeer weinig NGL-leden, die het beschreven uniform ook veelvuldig dragen.

B. De WIISO-korting is een extra salariskorting alleen voor onderwijsgevenden boven op de algemene salariskorting voor andere ambtenaren. Dat is onrechtvaardig en dus inderdaad erg.

C. De HOS is de bonden (ook b.v. de ABOP) indertijd opgedrongen. De poging van dhr. Knoppert om die bonden daarmee te corrumperen staat werkelijk op zeer gespannen voet met de waarheid.

D. Als dhr. Knoppert zich wat meer interesseerde voor de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs had hij allang geweten wat er in het ook op 25 september gepubliceerde OESO-rapport stond. In vanbondskringen echt geen nieuws.

E. Dat dhr. Knoppert op het maximum van schaal 12 zich niet solidair voelt met zijn jongere collegae geeft te denken. Hij weet kennelijk (ook) niet, dat onder het HOS regime 90% van de docenten in het voortgezet onderwijs dat nooit zullen bereiken.

    • R. van den Brink