Joegoslavië en Kroatië: relaties normaliseren

GENÈVE, 1 OKT. De presidenten van Joegoslavië en Kroatië hebben gisteren in Genève overeenstemming bereikt over de normalisering van de relaties tussen beide landen en over het conflict over het eilandje Prevlaka.

Dobrica Cosic en Franjo Tudjman ontmoetten elkaar voor het eerst sinds Cosic eerder dit jaar president werd van het "kleine' - alleen nog uit Servië en Montenegro bestaande - Joegoslavië. Het was ook de eerste ontmoeting van Tudjman met een hoge Joegoslavische leider sinds de oorlog van vorig jaar.

Cosic en Tudjman werden het in Genève eens over een uit acht punten bestaand akkoord. De belangrijkste afspraken betreffen de normalisatie van de betrekkingen, waarbij de normalisatie van de economische banden en het verkeer tussen de twee landen voorop zal staan, en het principe dat grenzen niet met geweld kunnen worden gewijzigd. Verder is afgesproken dat de autoriteiten in beide landen zullen blijven samenwerken met de vredesmacht van de VN met het doel vluchtelingen naar hun oorspronkelijke woonoord te laten terugkeren. Beide landen zetten zich volgens het akkoord in voor een “rechtvaardige en vreedzame regeling” van het conflict in Bosnië-Herzegovina. Ook werd het principe van de "etnische zuivering' veroordeeld en werd gepleit voor de demilitarisering van Sarajevo.

Tudjman en Cosic werden het verder eens over het eilandje Prevlaka, dat tot Kroatië behoort maar dat vlak voor de Montenegrijnse kust ligt. Het eilandje heeft grote strategische betekenis, omdat het de toegang tot de enige zeehaven van het "kleine' Joegoslavië beheerst. Prevlaka wordt al vele maanden bezet door eenheden van het Joegoslavische federale leger.

Tudjman en Cosic spraken af dat het eiland wordt gedemilitariseerd. De Joegoslavische troepen zullen het eiland verlaten en niet door Kroatische troepen worden vervangen. In hun plaats komen VN-waarnemers. Formeel betekent dit dat de laatste Joegoslavische eenheden Kroatisch gebied verlaten. (Reuter)