Hogere kosten sanering vuile grond Kralingen

ROTTERDAM, 1 OKT. De sanering van de vervuilde bodem in de Rotterdamse deelgemeente Kralingen gaat 550 miljoen gulden kosten. De grote schoonmaak van het terrein van de voormalige gasfabriek in Kralingen was vorig jaar door minister Alders (milieu) nog op 50 miljoen geraamd.

De gemeente Rotterdam heeft vandaag de bewoners van de betrokken wijken in een brief op de hoogte gesteld van de nieuwe ramingen. Het vervuilde terrein van de voormalige fabriek bevindt zich in de Vlinderbuurt en de omgeving van de Gerdesiaweg. De gemeente schrijft te zijn “geschrokken” van het hoge bedrag en waarschuwt de bewoners dat zij er serieus rekening mee moeten houden dat het schoonmaken van alle verontreinigde grond op korte termijn te duur is.

De verontreiniging in de bodem van de Vlinderbuurt is omvangrijker dan tot nu toe was aangenomen. Op sommige plaatsen is de grond tot een diepte van twaalf meter verontreinigd. Als alle vervuilde grond wordt weggehaald moeten ten minste 110 woningen, een gebouw van het energiebedrijf en een medisch-kleuterdagverblijf worden afgebroken.

De sanering in de Vlinderbuurt, inclusief de opvang van de bewoners, raamt de gemeente op 250 miljoen gulden. In de omgeving van de Gerdesiaweg worden de kosten van de schoonmaak geschat op 300 miljoen. Voor dit gebied zijn de plannen nog niet volledig uitgewerkt.

Het ministerie van VROM heeft het plan voor de Vlinderbuurt kortgeleden binnengekregen en kan er nog geen oordeel over vellen. De voorlopige plannen voor het gebied stuurt de gemeente vandaag op. In principe betaalt Rotterdam tien procent en de rijksoverheid de overige kosten. Het departement heeft jaarlijks een bedrag van ruim 400 miljoen gulden op de begroting voor saneringen van deze omvang.

De gemeente schrijft aan de bewoners dat er geen direct gevaar voor de volksgezondheid bestaat, maar dat de boodschap “opnieuw onzekerheid voor u kan betekenen”. Daarom zal aan het ministerie van VROM worden gevraagd op korte termijn uitspraak te doen over het vervolg van de sanering. “Het college van b en w wil tempo houden in de besluitvorming”, aldus de gemeente Rotterdam.

    • Rob Schoof