Foto: AMSTERDAM - De Westertoren in Amsterdam ...

Foto: AMSTERDAM - De Westertoren in Amsterdam voert ten onrechte de Keizerskroon op de torenspits.

Amsterdam verkreeg in 1489 van Maximiliaan van Habsburg het recht om zijn kroon te voeren, maar hij is formeel nooit keizer geweest. Volgens de rechtshistoricus mr. R. van Answaarden stierf Maximiliaan in 1519, voordat de paus hem tot keizer had kunnen kronen. Van Answaarden schrijft dat in het historisch tijdschrift Ons Amsterdam. Met “de cronen van onsen Rycke” waarmee Amsterdam “tot in ewigen dagen” haar wapen mocht sieren, moet de kroon bedoeld zijn geweest die Maximiliaan in zijn functie van "rooms koning' voerde, de titel die werd toegekend aan de gekozen opvolger van de keizer. Op zestiende-eeuwse afbeeldingen staat het Amsterdamse stadswapen correct afgebeeld, met een rooms-koningskroon. Maar na 1600 voorzagen kunstenaars het stadswapen van een keizerskroon. Een voorbeeld dat werd gevolgd door Hendrick de Keyser, die de Westertoren ontwierp. (Foto NRC Handelsblad / Maurice Boyer)