EZ helpt bouw zoeken naar alternatief kartel

ROTTERDAM, 1 OKT. Nederlandse aannemers krijgen van het ministerie van economische zaken hulp bij het zoeken van alternatieven voor het inmiddels opgeheven kartel. Dat heeft M. de Vos, directeur Mededeinging van EZ, gisteren gezegd op een studiebijeenkomst in Rotterdam.

Het ministerie hoopt daarmee te voorkomen, dat aannemers in alle stilte kartelafspraken maken zoals in het verleden gebeurde. Volgens Vos laat de kartelbepalingen van de EG de aannemerij nog voldoende ruimte om zich op een legale wijze te beschermen tegen kostenoverschrijdingen en "leur-praktijken' door opdrachtgevers.

De Europese Commissie verbood dit voorjaar het Nederlandse bouwkartel, dat officieel was aangemeld bij Economische Zaken, en legde de bouwers bovendien een boete van 51 miljoen gulden op. Vooral de zogeheten rekenvergoedingen, waarbij de opdrachtgever ook de offertes betaalt van de aannemers die de opdracht niet krijgen, en het officiële vooroverleg waarbij de laagste inschrijver zich bij een aanbesteding mocht terugtrekken, waren de Commissie een doorn in het oog. Nadat het Europese Hof in een kort geding de Commissie grotendeels in het gelijk had gesteld, besloten de bouwers om zelf hun kartel te ontmantelen.

Volgens De Vos staat de EG aannemers toe om bilateraal afspraken te maken met opdrachtgevers over een vergoeding van de kosten die gemaakt moeten worden voor een offerte. Aannemers hoeven dan niet onderling daarover een - verboden - regeling te treffen. Toen het kartel nog vigeerde betaalde de bouwer die de opdracht kreeg de calculatiekosten van de concurrenten en bracht die de opdrachtgever in rekening.

Tegen het zogeheten leuren kunnen de bouwers zich wapenen door een systeem waarbij de prijzen vertrouwelijk worden aangemeld. Een ander mogelijkheid is om de opdrachtgever een bepaalde tijd te verbieden met andere te praten, zolang de onderhandelingen met de eerste partij niet zijn afgerond.

Vos waarschuwde de aannemers gisteren niet te vervallen in illegale afspraken, zoals die bestonden in wat de bouwers zelf beschouwen als hun "romantische periode'. Volgens hem bereiken het ministerie steeds meer geruchten dat de oude praktijken weerd worden opgevat. Bij het kartelverbod dit voorjaar wees de SPO, de beheerder van de kartelafspraken al op het gevaar op herleving van de illegale afspraken. Ook werd gezegd dat in het buitenland weliswaar geen officiële kartels bestaan, maar dat ondergroinds wel degelijk zulke praktijken voorkomen.