Elektron

Vorige week werd het voor 1995 geplande eeuwfeest van het elektron op triviaal-historische grond ruw verstoord.

Dat jaar komt eerlijk toe aan de herdenking van de Röntgenstralen, waarover voor het eerst werd gepubliceerd in de beroemde mededelingen in de Sitzungsber. der Würzburger Phys.-Medic. Gesellsch. Jahrg. 1895 betreffende de eigenschappen van X-stralen door Wilhelm Conrad Röntgen, in die tijd hoogleraar in de experimentele fysica te Würzburg. Hoewel niet in alle talen overgenomen, is het tenminste in Nederland gebruikelijk over Röntgenstraling te spreken (Röntgen had tenslotte een Nederlandse moeder!), zoals dit verschijnsel al snel naar hem werd vernoemd.

Dat de elektronenstructuur van de atomen hier van fundamenteel belang is, was niet hetgeen de olijk-kijkende auteur van het ""Leve het elektron'' artikel van 24 september in W&O wilde memoreren. De enige jaren later (1897) gepubliceerde metingen door Joseph John Thomson (niet: Thompson, althans niet volgens enige wetenschappelijke of encyclopaedische bron, ook niet al drukt men dit 3x in de krant!) aan elektronen, hun corpusculaire eigenschappen, de berekening van hun - eindige - deeltjesstraal in de orde van twee tienbiljoenste cm (0,000 000 000 000 2 cm) kunnen onmogelijk in het jaar 1995 aan de beurt zijn ter viering.

Leuk toch, zo hebben we twee fysische feestjes in het vooruitzicht.

    • Ouddocent Univ. van Amsterdam
    • Dr. Beatrix Koch