Drs. H. Eversdijk, Eerste Kamerlid voor het CDA, ...

Drs. H. Eversdijk, Eerste Kamerlid voor het CDA, is gekozen tot voorzitter van het bestuur van Effatha, het protestants-christelijk doveninstituut in Voorburg. Eversdijk is opvolger van mr. H.P.A. Nawijn, directeur-generaal vreemdelingenzaken van het Ministerie van justitie, die acht jaar voorzitter van Effatha was.