Discrete wiskunde

Het is jammer, dat Felix Eijgenraam in zijn artikel over discrete wiskunde geen melding maakt van het boek "Discrete wiskunde' van prof. Van Lint en dr. Nienhuys.

Dit is niet alleen volgens kenners een zeer goede inleiding tot de discrete wiskunde, maar leest bovendien als een roman, hetgeen voor een wiskundeboek tamelijk uitzonderlijk is. Het boek is in de Nederlandse taal geschreven en vereist als voorkennis VWO-wiskunde en voor sommige delen eenvoudige lineaire algebra.

Naschrift redactie: U heeft gelijk. Hier zijn de volledige gegevens: J.H. van Lint en J.W. Nienhuys, Discrete Wiskunde. Acad. Service, Schoonhoven, 1991. ISBN 90 6233 368 0

    • M.F. Uiterdijk