De Hef (1)

Tracy Metz houdt in NRC Handelsblad van 24 september een vurig pleidooi voor behoud van De Hef. Uitstekend, maar haar verhaal eindigt met de merkwaardige zin: “Zuinigheid met wat zo plechtig cultureel erfgoed heet, hoeft niet te getuigen van een sentimentele heemschuttersmentaliteit, maar juist van besef voor die dingen waaruit de ziel van de stad bestaat”.

Mijn bezwaar betreft de begrippencombinatie "sentimenteel' en "heemschuttersmentaliteit'. In Nederland bestaat al meer dan 80 jaar de Bond Heemschut met acht- à negenduizend leden, een pleit- en strijdorganisatie die opkomt voor het behoud van monumenten en de omgeving waarin ze staan. Wie enigszins weet hoe beroerd de situatie voor veel monumenten in ons land is en hoeveel werk een organisatie als Heemschut verzet om te redden wat er te redden valt, laat het uit zijn hoofd om dan nog te spreken van sentimentele heemschuttersmentaliteit.

Heemschut probeert juist uit de mentaliteit te werken die Metz heel kundig beschrijft als: “Besef voor die dingen waaruit de ziel van de stad bestaat.”

    • Mathieu Schlijper