Allerjongst

Op 17 september 1992 presenteerde Lourens van den Brom in de brievenrubriek van W&O een fraai lijstje van jonge Nederlandse hoogleraren. Ik zou daar graag de allerjongste prof aan toevoegen.

Rijklof Michael van Goens werd geboren op 12 mei 1748. Hij was 18 jaar, 2 maanden, 2 weken en 2 dagen oud toen hij op 28 juli 1766 benoemd werd tot buitengewoon hoogleraar in de geschiedenis, de oudheden, de welsprekendheid en de Griekse taal aan de Universiteit van Utrecht. Zijn oratie sprak hij uit op 29 september 1766.

Van Goens had trouwens nog jonger benoemd kunnen zijn. De plaats was al vacant sinds het overlijden van Petrus Wesseling op 9 november 1764. In een brief van 21 maart 1766 beklaagt Hendrik van Wijn zijn vriend Van Goens dat deze zo lang op een benoeming moet wachten: ""Ik verlang U in 't kort te mogen feliciteeren met een post, die (zoo't aen mij hadt gestaen) UEd. al lange ware opgedragen geweest.''

Overigens heeft het professoraat van Van Goens nog geen tien jaar geduurd. Op 6 mei 1776, vlak voor zijn 28e verjaardag, diende hij zijn ontslag in na een hoog opgelopen geschil met enkele orthodoxe predikanten.

Is Rijklof Michael van Goens van alle Nederlandse hoogleraren de jongste die aantrad, én de jongste die aftrad?

    • Jan Bos