Acquisities stuwen winst VSB Groep op

De VSB groep in Utrecht, eigenaar van onder meer de Verenigde Spaarbank en onderdeel van het Nederlands-Belgische Fortis, waarvan verzekeraar Amev deel uitmaakt, zag de winst in de eerste helft van dit jaar verdubbelen van 33 miljoen naar 66 miljoen gulden.

De groep verwacht voor heel 1992 een “duidelijke” winststijging, voornamelijk het gevolg van acquisities van een aantal spaarbanken. In 1991 werd 93 miljoen gulden winst geboekt. De rentebaten stegen in het eerste halfjaar van 277 miljoen naar 339 miljoen gulden, de provisiebaten van 50 miljoen naar 123 miljoen gulden en de lasten van 249 miljoen naar 382 miljoen gulden. Aan de stroppenpot werd 16 miljoen gulden toegevoegd tegen 10 miljoen in de eerste helft van 1991.