Wolff verwacht dit jaar flink verlies

Wolff (groothandel in elektrotechnisch installatiemateriaal en consumentenelektronica) heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een verlies geleden van 1,9 miljoen gulden, wat in het tweede halfjaar niet ingelopen kan worden, zo bericht de directie in een halfjaarbericht. Een inmiddels op gang gekomen kostenreductieplan zal eerst volgend jaar vruchten kunnen afwerpen.

Al in 1991 was er bij het Goudse bedrijf sprake van een winstdaling. Het dividend over dat jaar werd gepasseerd. Eind april ging de directie er nog van uit dat 1992 een verdere stijging van omzet en bedrijfsresultaat te zien zou geven, maar uit het halfjaarbericht blijkt dat de omzet in de eerste zes maanden is teruggelopen van 105,8 miljoen naar 95,5 miljoen gulden.