Wiegel wil gymnasium behouden

LEEUWARDEN, 30 SEPT. De Friese commissaris der Koningin H. Wiegel vindt dat het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden zelfstandig moet blijven. Hij deed die uitspraak vanochtend bij het aanbieden van een petitie door de oudervereniging van de school, die onderwerp is van fusiebesprekingen.

Leeuwarden moet als provinciehoofdstad een breed onderwijspakket aan de inwoners kunnen aanbieden, zei Wiegel. “Het zelfstandig blijven is een politiek strijdpunt geworden. Het is dan moeilijk voor politici en bestuurders om hun koers te verleggen. Er is dan ook moed voor nodig om de mening te herzien”, aldus Wiegel.

Het gemeentebestuur van Leeuwarden neemt binnenkort een beslissing over het gymnasium. Maandag verbood de president van de rechtbank in Leeuwarden in kort geding - aangspannen door de medezeggenschapsraad van de school - dat de fusie met andere scholengemeenschappen behandeld zou worden in de raadsvergadering. Het gemeentebestuur werd onzorgvuldigheid verweten bij het opstellen van de plannen. Met name over de positie van het gymnasium na 1996 bestaat onduidelijkheid.

Volgens de rechter moet er, voordat het gymnasium opgaat in een scholengemeenschap voor LBO, MAVO, HAVO, en VWO, eerst duidelijkheid komen over de lessentabel van het gymnaisum. Mei vorig jaar stemde de medezeggenschapsraad in principe in met het opgaan van het Stedelijk Gymnasium in een brede scholengemeenschap.

De oudervereniging van het gymnasium strijdt al vier jaar voor behoud van zelfstandigheid. In 1988 bezetten leerlingen de school, vorig jaar hielden ouders hun kinderen uit protest een week thuis. Het gymnasium vreest dat er door de fusie minder uren voor klassieke talen vrij zullen komen.

Op het moment telt de school, die is opgericht in 1879, 470 leerlingen. Ongeveer 83 procent van de ouders en verzorgers hebben een petitie ondertekend waarin ze de voorkeur geven aan een categoriale school boven een brede scholengemeenschap.