Van den Broek voorstander van dienstplicht

DEN HAAG, 30 SEPT. Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) is het niet eens met het standpunt van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, die in meerderheid vindt dat de dienstplicht moet worden afgeschaft.

De bewindsman steunt daarentegen de conclusies in het rapport over de dienstplicht van de commissie-Meijer, dat de dienstplicht voorlopig niet moet worden afgeschaft.

Van den Broek zei gisteravond in Warschau, waar hij samen met premier Lubbers een officieel bezoek aflegt, dat hij de stelling van de commissie-Meijer ondersteunt, dat de dreiging van een oorlog weliswaar een stuk kleiner is geworden, maar niet geheel is verdwenen. Voorlopig voelt Van den Broek niet voor een beroepsleger.

Met deze uitspraak gaat de bewindsman in tegen onder anderen zijn partijgenoot het CDA-Tweede-Kamerlid Hillen, die het niet onder stoelen of banken steekt dat wat zijn fractie betreft de dienstplicht beter zo snel mogelijk kan verdwijnen. De analyse van zowel de commissie-Meijer als Van den Broek dat de dreiging van een oorlog nog niet geheel is verdwenen, gaat trouwens ook in tegen eerder gedane uitspraken van zijn collega Ter Beek (defensie).

Het rapport, dat werd opgesteld door een commissie onder voorzitterschap van de Drentse commissaris der koningin, oud-staatssecretaris en oud-PvdA-fractievoorzitter Meijer, zal binnenkort in de Tweede Kamer worden besproken. Ter Beek heeft nog niet gereageerd op het omvangrijke stuk. In het rapport wordt onder andere voorgesteld de dienstplicht van twaalf naar negen maanden te verkorten en dienstplichtigen, die werkelijk worden opgeroepen te bevoordelen tegen niet-opgeroepenen, bijvoorbeeld met belastingvoordelen en opleidingsfaciliteiten.

Direct na publikatie van het rapport reageerden CDA, VVD en Groen Links met een sterke voorkeur voor afschaffen van de dienstplicht. De PvdA lijkt ook positief, maar aarzelt. Van den Broek zei dat het hem enigszins heeft verwonderd dat alle partijen al onmiddellijk zulke uitgesproken standpunten over het rapport hadden.