Terugkeer Collor onwaarschijnlijk; Parlement Braziliëschorst president

BRASILIA, 30 SEPT. De Braziliaanse Kamer van Afgevaardigden heeft gisteravond in overgrote meerderheid besloten de van corruptie verdachte president Fernando Collor de Mello te schorsen. Vice-president Itamar Franco zal gedurende zes maanden het presidentschap van Brazilië waarnemen.

Het is na deze schorsing uiterst onwaarschijnlijk geworden dat Collor nog zal terugkeren als staatshoofd.

In een historische zitting van het Lagerhuis stemden 441 afgevaardigden vóór de zogeheten impeachment, bij 38 tegenstemmen, één onthouding en 23 afwezigen. Voor impeachment waren 336 stemmen nodig, oftewel tweederde van de in totaal 503 afgevaardigden.

Onduidelijk is nog hoe en wanneer Collor het presidentschap moet neerleggen. Dit zal vermoedelijk vóór het weekeinde gebeuren, terwijl de Senaat van het Congres begint aan een eigen procedure die zeer vermoedelijk tot de uiteindelijke verwijdering van Collor uit het presidentschap zal leiden. In de Senaat heeft de president nog minder medestanders dan in de Kamer van Afgevaardigden. Intussen zal Collor zich ook voor de beschuldigingen van corruptie moeten verantwoorden in een strafprocedure voor het federale Hooggerechtshof.

President Collor reageerde gisteravond niet op de uitslag van de stemming, die nog ongunstiger voor hem is uitgevallen dan algemeen werd verwacht. Volgens zijn woordvoerder heeft hij de rechtstreeks door alle stations uitgezonden stemming niet op de televisie gevolgd, maar zich van de resultaten op de hoogte laten stellen door de leider van de regeringsfractie in het parlement, Ricardo Fiuza. Eerder heeft Collor laten weten niet te denken over aftreden, maar tot het bittere einde te zullen vechten. Collor noemt de impeachment-procedure een "komplot' van politici die “alleen op macht uit zijn”.

Minister van justitie Celso Borja zei gisteravond tijdens een persconferentie dat zal worden gewerkt aan een zo vlekkeloos mogelijke overgang naar een regering-Franco. Het nieuws werd overal in Brazilië met groot enthousiasme ontvangen. Wekenlang is er in de verschillende steden betoogd voor het afzetten van de president. Volgens recente opiniepeilingen zou ten minste driekwart van de Brazilianen van hun president af willen.

Het corruptieschandaal rond president Collor werd in mei van dit jaar de wereld ingebracht door diens broer Pedro. Belangrijkste persoon in het schandaal is Collors zakenvriend en voormalige penningmeester van zijn verkiezingscampagne Paulo César Farias, die vorige week in staat van beschuldiging is gesteld wegens negen aanklachten van fraude, verduistering en corruptie.

Ook tegen Collors 28-jarige echtgenote Rosane bestaat de verdenking van verduistering van gelden die toebehoren aan een liefdadigheidsinstelling.

    • Reinoud Roscam Abbing