Ter Veld wil invloed en macht GAK inperken

AMSTERDAM, 30 SEPT. Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) wil de macht van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor beperken. Zij vindt dat 13 van de 19 bedrijfsverenigingen die nu de administratie van de sociale verzekeringen (WW, WAO en Ziektewet) aan het GAK hebben uitbesteed, zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. In de toekomst streeft Ter Veld naar zes “administratieve clusters”.

Dit zei Ter Veld gisteren in het RAI-congrescentrum bij de viering van het 40-jarig bestaan van het GAK. Zij verklaarde met nadruk dat niet het GAK maar de bedrijfsverenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoeringskosten van de sociale zekerheid. Volgens Ter Veld kunnen de bedrijfsverenigingen die hun administratie via het GAK laten lopen “geen inzicht geven in de wijze waarop hun kosten zijn opgebouwd”. Daar moet verandering in komen.

Over enkele weken stuurt het kabinet een nieuwe Organisatiewet sociale verzekeringen voor advies naar de Raad van State. Daarin wordt geregeld dat de bedrijfsverenigingen hun administratie alleen mogen uitbesteden als “de onafhankelijke toezichthouder” daarmee akkoord gaat. Dat toezicht is nu nog in handen van de Toezichtkamer van de Sociale Verzekeringsraad.

In de bedrijfsverenigingen hebben de sociale partners - werkgevers- en werknemersorganisaties - het voor het zeggen. Naast de 13 bedrijfsverenigingen die nu hun administratie aan het GAK hebben uitbesteed zijn er zes “zelf-administreerders”. Als er in de toekomst zes administratieve clusters komen, zal het GAK er één van zijn. Het GAK moet volgens haar stoppen met het maken van beleid en zich beperken tot het administreren.

Daarbij is een “herbezinning” op de huidige indeling van het bedrijfs- en beroepsleven gewenst, aldus de Ter Veld. Zij wil de Sociaal-Economische Raad, die een advies hierover in 1989 “niet opportuun” achtte, opnieuw om advies vragen. Ze zal dan ook vragen of de administratie van de sociale verzekeringen in plaats van bedrijfstaksgewijs niet regionaal kan worden gevoerd.