Sociale woningbouw op de IJ-oevers levert problemen op

AMSTERDAM, 30 SEPT. De sociale woningbouw in het IJ-oever project levert veel meer problemen op dan aanvankelijk was voorzien. In het gebied van de huidige Houthavens waar de woningen staan gepland is de grond zeer zacht, hetgeen extra funderingskosten met zich meebrengt. Bovendien worden hoge kosten verwacht voor het saneren van de vervuilde bodem. Volgens de Amsterdam Waterfront financieringsmaatschappij (AWF) die de IJ-oeverplannen ontwikkelt, is het zeer de vraag of er voldoende geld beschikbaar is om de sociale woningbouw mogelijk te maken.

De problemen rond de Houthavens kwamen gisteravond aan de orde tijdens een bijeenkomst over de IJ-oevers van de lokale PvdA-afdeling. De sociale woningbouw is voor de sociaal-democraten een belangrijk onderdeel van het IJ-oever plan. PvdA-raadslid mr. E. van der Laan onderstreepte gisteravond dat zijn partij vasthoudt aan de eis dat eenderde van de woningen die aan de IJ-oever gebouwd zullen worden bestemd zijn voor de sociale sector.

Volgens AWF-directeur J. van Rijs is het echter de vraag of het gebied van de Houthavens voor omvangrijke sociale woningbouw geschikt is. “We zijn sterk afhankelijk van de bijdragen van het Rijk en moeten nog maar zien of we het voor elkaar krijgen”, aldus Van Rijs. Volgens Van Rijs is het in principe mogelijk om de sociale woningbouw op andere plekken van de IJ-oever te bouwen, maar strookt dat niet met de ordening die de AWF in gedachte heeft.