Rechtbanken worden nauwelijks beveiligd

ROTTERDAM, 30 SEPT. Nederlandse rechtbanken worden in het algemeen nauwelijks beveiligd.

Slechts in enkele gevallen kan men het gebouw slechts betreden na aan een portier de reden van het bezoek te hebben gemeld. Doorgaans wordt de bezoeker slechts opgedragen zich te melden. Alleen bij belangrijke strafzaken moeten zij eerst detectiepoortjes passeren, wordt men gefouilleerd en mogen er geen tassen in de rechtszaal worden meegenomen. De schietpartij, vanmorgen in de Rotterdamse rechtbank, had volgens een woordvoerder “net zo goed in een postkantoor kunnen plaatsvinden”.

In de nieuwe rechtbank in Amsterdam is kogelvrij glas aangebracht voor de publieke tribune. Het materiaal is overigens nog nooit op de proef gesteld. Het enige recente incident dat zich in de rechtbank heeft voorgedaan, betrof het gooien van een taart naar de president door een verdachte.

De rechtbank in Rotterdam is in een oud gebouw gehuisvest en staat op de nominatie voor nieuwbouw. Volgens een woordvoerder is er standaard extra beveiliging wanneer het vermoeden bestaat dat de ene partij de andere zou willen belagen. “Maar dat geldt alleen voor strafzaken.”

De Haagse persofficier van justitie zegt dat er bij "risico-zittingen' extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. Hij wijst op het openbare karakter van een rechtbank. “Er komen hier mensen om bekeuringen te betalen, voor informatie, voor echtscheidingsprocedures en dergelijke. We kunnen de rechtbank nooit hermetisch afsluiten.” Wel zal bij de komende huisvesting in de nieuwbouw worden geprobeerd alle loketten op één afdeling te concentreren zodat een aantal ruimten voor het publiek afgeschermd kunnen worden. “Als dit een trend wordt moeten we natuurlijk maatregelen nemen. Maar het is vooralsnog een incident.”

Een telefoniste van de Rotterdamse rechtbank zegt kort na het incident “te trillen over mijn hele lijf”. Vlak nadat ze de knallen hoorde stormde een collega naar binnen met de mededeling dat er geschoten werd in de hal. “Er klonk gegil en het was een paniek dat we meteen de deur op slot hebben gedaan. Ik ben onder mijn bureau gaan zitten.” Ze werkt al meer dan twinig jaar bij de rechtbank, maar dit heeft ze nog nooit meegemaakt.