Raad van Kerken: Armoede neemt toe

AMSTERDAM, 30 SEPT. In vergelijking met 1987, toen er volgens de Landelijk Raad van Kerken meer dan één miljoen Nederlanders op of onder de armoedegrens leefden, is de armoede verder toegenomen. Dat zei de Amsterdamse industriepredikant ds. A. Harrewijn gisteren op een bijeenkomst van de werkgroep "De arme kant van Nederland' van de Raad van Kerken over haar in 1987 begonnen campagne.

Hoeveel armen er nu zijn kon Harrewijn niet aangeven. Volgens hem is de armoede relatief sterk toegenomen doordat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Daarom wil de werkgroep de komende vijf jaar vooral de grote rijkdom in Nederland onder de aandacht brengen. Het gaat er volgens Harrewijn om dat kerken en kerkleden "solidariteitsverplichtingen' aangaan met de armen want “we kunnen niet op het paradijs blijven wachten”.

In een zaaltje vol uitkeringsgerechtigden, bijstandsmoeders en WAO'ers die het volkomen met ds. W.R. van der Zee, secretaris van de Raad van Kerken, eens waren dat armoede onrecht en “meer een ethisch dan een economisch probleem” is, debatteerden de CNV'er A.J. de Geus en de Tweede-Kamerleden J.P.C.M. van Zijl (PvdA), Th.R. Vreugenhil (CDA) en anderen over het armoedevraagstuk. Volgens Van Zijl is verhoging van de uitkeringen “absoluut onmogelijk”; wel zou naar zijn zeggen de kinderbijslag “zeer fors” verhoogd kunnen worden. Ook De Geus (CNV) pleitte voor verhoging van de kinderbijslag.

De CDA'er Vreugdenhil vroeg zich af waarom vooraanstaande CDA-economen voor de aanpak van het armoedeprobleem niet door de Raad van Kerken zijn geraadpleegd. Over deze Raad zei hij bovendien dat die geen “democratisch karakter” heeft omdat zij niet uit gekozen leden bestaat. De CDA'er, fiscaal specialist in zijn fractie, noemde kinderbijslagverhoging uit den boze, tenzij die niet tot belastingverhoging leidt. Gebeurt dat wel, dan brengt dat volgens hem een vlucht van nog meer bedrijven uit Nederland, “het ziekste land ter wereld”, met zich mee.

Vanuit de zaal had niet alleen Vreugdenhil, maar ook Van Zijl het hard te verduren. Reacties dat uitkeringsfraude geen fraude is omdat de uitkeringen te laag zijn, waren niet van de lucht. Ook werd er op gewezen dat armoede vooral een "lastenprobleem' is door de hoge reinigings-, afval- en kabeltelevisieheffingen. De Geus (CNV) antwoordde daarop dat zulke verhalen wel indrukwekkend zijn, maar geen eigen leven moeten gaan leiden.

De werkgroep "De arme kant van Nederland' zegt dat de kerken Den Haag van het armoedeprobleem bewust hebben gemaakt, maar dat de aandacht daarvoor nu weer weg dreigt te zakken. Om ervoor te zorgen dat de zaak “niet als een nachtkaars uitgaat”, wordt er nog vijf jaar campagne gevoerd.