Opvoeren van snorfietsen in de toekomst onmogelijk

AMSTERDAM, 30 SEPT. Snorfietsen kunnen in de toekomst niet meer worden opgevoerd. Snorfietsfabrikanten ontwikkelen momenteel een motor waarvan een groter deel uit één stuk wordt gegoten. Opvoersetjes of losse onderdelen, waar vooral de jeugd gebruik van maakt, zijn dan niet langer bruikbaar.

Dit maakte G. Worm, algemeen voorzitter van de Vereniging voor Rijwiel en Automobiel Importeurs (RAI), gisteren in Amsterdam bekend tijdens een symposium over de snorfiets. De politie en Veilig Verkeer Nederland maken zich ernstige zorgen over de verkeersongelukken die jongeren tussen 15 en 18 jaar, veelal op opgevoerde snorfietsen, veroorzaken. Volgens de politie viel vorig jaar 70 procent van de gewonden bij brom- en snorfietsongelukken in deze leeftijdscategorie.

Opgevoerde snorfietsen, die populair zijn wegens de lage verzekering en het ontbreken van een helmplicht, kunnen snelheden tot honderd kilometer per uur bereiken. De maximum snelheid is 25 kilometer per uur. Uit een onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat slechts drie procent van de snorfietsen van jongeren tussen 14 en 20 jaar in Amsterdam aan deze norm voldoet.

Volgens minister Maij-Weggen van verkeer en waterstaat kan de overheid weinig doen aan de verkoop van onderdelen die nodig zijn voor het opvoeren van een snorfiets. Wel zullen vanaf 1994 strengere toelatingseisen gelden voor nieuwe typen snorfietsen, waardoor deze niet kunnen worden opgevoerd. De politie zal nauwkeurig moeten toezien op de 500.000 "opvoerbare' bromfietsen die dan nog op de markt zijn.