Onenigheid kosten hulp specialisten

UTRECHT, 30 SEPT. Specialisten, ziekenhuizen en drie organisaties van verzekeraars zijn het gisteren nog niet eens geworden over het in de hand houden van de kosten voor specialistische hulp.

Volgend jaar moeten de specialisten in de vorm van tariefverlagingen voor 384 miljoen aan overschrijdingen compenseren. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) verwachtte voor 1 oktober voorstellen van de vijf partijen. Die datum wordt niet gehaald. Simons houdt een aanwijzing aan het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg achter de hand om de tarieven te verlagen.