Mr. H.Th.M. Lauxtermann (62), ...

Mr. H.Th.M. Lauxtermann (62), volksvertegenwoordiger voor de VVD, zal in januari 1993 om gezondheidsredenen de Tweede Kamer verlaten.

Hermanus Theodorus Maria Lauxstermann is in Sittard geboren, haalde in 1948 het eindexamen HBS-B en vier jaar later het staatsexamen Gymnasium-ß en studeerde rechten in Leiden. Vervolgens was hij eerst werkzaam bij een scheepvaartmaatschappij en later directeur van een bouwbedrijf in Rosmalen (N.B.). Van 1970 tot 1977 was hij wethouder van Den Bosch en in de periode 1977-1989 lid van de Tweede Kamer voor de VVD. In 1991 werd hij opnieuw Kamerlid.