Minima met kinderen vaak in geldnood

AMSTERDAM, 30 SEPT. Eén op de drie gezinnen met kinderen die moet rondkomen van een sociaal minimum, komt elke maand geld tekort. De vakcentrale FNV en Konsumenten Kontakt concluderen dit uit een onderzoek naar ruim 800 huishoudens met een laag inkomen, dat gisteren werd gepubliceerd onder de titel "De werkelijkheid is anders.'

“Met de resultaten van het onderzoek willen Konsumenten Kontakt en de FNV de politieke discussie omtrent de koopkrachtsituatie van de lager inkomensgroepen beïnvloeden”, schrijven de belangenorganisaties in de inleiding.

Het onderzoek beperkt zich tot 800 huishoudens; voorwaarde voor deelname is een laag inkomen (voor eenpersoonshuishoudens van maximaal 1500 gulden en voor zogenoemde meerpersoonshuishoudens een netto maandinkomen van maximaal 2000 gulden). De huishoudens die aan het onderzoek hebben meegewerkt zijn voor het merendeel geworven in de kringen van de vakbeweging. De onderzoeksresultaten zijn daarom niet representatief voor de 800.000 Nederlanders met een laag inkomen. “Maar”, zegt directeur L. Donia, directeur van Konsumenten Kontakt “het zou mij niet verbazen dat de onderzoeksresulaten voor de gehele groep van 800.000 zouden gelden.” In het rapport wordt deze conclusie niet getrokken. De werkelijkheid is dus in elk geval anders voor 800 huishoudens.

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer veertig procent van de sociale minima maandelijks niet uitkomt met het netto maandinkomen. Als rekening wordt gehouden met inkomsten als vakantiegeld en kinderbijslag, komt ruim twintig procent van de onderzochte huishoudens geld tekort. In een toelichting op de onderzoeksresultaten zei FNV-bestuurder Muller gisteren dat de “Haagse koopkrachtplaatjes absoluut voorbij gaan aan de realiteit”. Volgens hem worden “grote groepen mensen in Nederland” in hun “primaire situatie” bedreigd.

De FNV-bestuurder wees erop dat gemeenten steeds meer mogelijkheden krijgen een eigen inkomensbeleid te voeren en dat vertroebelt volgens hem het beeld. In vergelijking met vorig jaar voeren de gemeenten bijvoorbeeld een stringenter kwijtscheldingsbeleid. Het percentage kwijtscheldingen voor gemeentelijke lasten daalde van zeventien naar dertien.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral gezinnen met kinderen “chronisch geld tekort hebben”. Voor bijna zeventig procent van de huishoudens is het maandinkomen na aftrek van alle vaste uitgaven en de uitgaven voor dagelijkse boodschappen en kleding onvoldoende.