Minder spanning, hogere rente?

AMSTERDAM, 30 SEPT. Met het verminderen van de spanning binnen het wisselkoersmechanisme van het EMS zijn de tarieven op de Nederlandse geldmarkt gestegen. Voor driemaands interbancaire deposito's moest verleden week woensdag 8,40 procent worden betaald, vanochtend bedroeg dit tarief al weer 9,10 procent.

Het verband tussen een verminderende spanning op de valutamarkt en een stijgende rente lijkt vreemd, en vraagt daarom om enige uitleg. Na de devaluatie van pond, lire en peseta kwam de Franse franc onder grote druk. De spanning tussen franc en mark liep hierdoor sterk op. De Franse en Duitse autoriteiten zetten de tegenaanval in door een goed gebruik te maken van het rentewapen, de bandbreedte binnen het wisselkoersmechanisme en valutamarktinterventies. Ondanks de Franse renteverhoging, waarmee de kosten van speculaties sterk toenemen en de kans op succes vermindert, bleef de druk op de franc hoog. De handelaren trokken hieruit de conclusie dat bij het aanhouden van de spanning de Bundesbank de rente wel zou verlagen. Ook langs deze weg zou immers de attractiviteit van de Franse franc ten opzichte van de mark worden vergroot. Bovendien was ook de Italiaanse devaluatie gepaard gegaan met een renteverlaging van de Bundesbank, zo oordeelden de marktpartijen. De markttarieven liepen derhalve vooruit op een verlaging van de officiële tarieven in Duitsland en daalden binnen een week met ongeveer 50 basispunten. De Nederlandsche Bank zou de renteverlaging van de Bundesbank zonder meer geheel kunnen volgen gezien de sterke gulden. Helaas, gezien het zeer vastberaden optreden van de monetaire autoriteiten van Franse en Duitse zijde, en de krachtige uitspraken van politici, trok de markt de conclusie dat de kans op een devaluatie van de franc vervloog. De spanning verminderde hierdoor. Ook de in de markttarieven verdisconteerde renteverlaging werd daardoor minder waarschijnlijk en de markttarieven veerden terug richting normalere niveaus. Het wachten is nu op de Bundesbank "Rat' vergadering van aanstaande vrijdag. De uitkomsten van deze vergadering worden echter niet verwacht voor het sluiten van de financiële markten en de resultaten zullen dan ook pas maandag hun invloed doen gelden op de valuta- en rentemarkten.

Uit de weekstaat blijkt dat DNB, ondanks de wat afgenomen spanning, deze week flink heeft geïntervenieerd. Het ging om een bedrag van 3,5 miljard gulden, een stuk minder dan verleden week toen voor 5,3 miljard gulden werd geïntervenieerd. Het grootste deel van de interventies slaan neer in de post "Totaal goud en deviezen' die deze week met ongeveer 3,3 miljard gulden toenam. In beginsel zorgen interventies van de centrale bank voor een verruiming van de geldmarkt. De netto betalingen van het Rijk ter grootte van ongeveer 3 miljard gulden hadden eveneens een verruimend effect. DNB roomde de verruiming echter meer dan volledig af door de kasreserve met ruim 10 miljard gulden te verhogen tot het recordbedrag van 17,7 miljard gulden.

Bron: Economisch Bureau ING Bank