Meer winst Scania importeur Beers

Beers (import van Scania-vrachtwagens) heeft in de eerste helft van dit jaar een winst geboekt van 12,3 miljoen gulden, 6,6 procent meer dan de 11,6 miljoen guldenvan dezelfde periode van 1991.

Beers verwacht dat het resultaat over heel 1992 niet belangrijk zal afwijken van dat van 1991. Toen werd 23 miljoen gulden verdiend.

Beers kon in de eerste zes maanden meer bedrijfsauto's afleveren dan in de eerste helft van 1991. Ook de omzet in de werkplaatsen en magazijnen steeg, waardoor deze een grotere bijdrage hebben geleverd aan het totale resultaat. De lease- en financieringsactiviteiten hebben eveneens meer dan voorheen aan het resultaat bijgedragen.