Maij zoekt geld voor Schelde

DEN HAAG, 30 SEPT. Voor de financiering van de Westerschelde-oeververbinding (Terneuzen-Ellewoutsdijk) moeten particuliere financiers worden gezocht. Dat heeft Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) gisteren afgesproken met Gedeputeerde Staten van Zeeland.

De Tweede Kamer heeft zich onlangs bij de behandeling van de financiering van de Wijkertunnel kritisch uitgelaten over private financiering van infrastructurele werken zoals die tot nog toe door Maij-Weggen is gerealiseerd. De minister heeft de Kamer daarop een nota en een debat over private financiering toegezegd.

PvdA-er R.van Gijzel liet zich vanochtend niet negatief uit over de overeenkomst tussen Maij-Weggen en Zeeland. “De financiering van de vaste oeververbinding is een zaak van de provincie. Als Zeeland graag wil, moet ze de financiering zelf regelen.” Volgens Van Gijzel staat dat los van de discussie die in het parlement wordt gevoerd over private financiering die de plaas in moet nemen van rijksfinanciering.

De minister gaf het provinciebestuur gisteren de raad eerst alle planologische procedures te doorlopen alvorens de financiering te regelen. Wanneer er nog procedures lopen, bestaat de kans dat private financiers zich terughoudend opstellen. De gemeente Borssele heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen dwang van de provincie om mee te werken aan de planologische inpassing van de verbinding.

De minister onderstreepte gisteren dat het provinciebestuur van Zeeland zelf de verantwoordelijkheid draagt voor realisering van de oeververbinding. Wel wil ze de provincie met raad en daad bijstaan onder meer door adviezen van deskundigen van het ministerie bij de private financiering.

De provincie hoopt dat eind 1993 het sein op groen kan worden gezet voor de aanleg van de oeververbinding, zodat in 1994 met de bouw kan worden begonnen. De vaste verbinding zou dan in het jaar 2000 operationeel zijn, aldus een persbericht van Verkeer en Waterstaat.