Lease-huizen Heerlen zijn "gat in de markt'

HEERLEN, 30 SEPT. Mensen met een inkomen van ongeveer 40.000 gulden kunnen in Heerlen eigenaar worden van een huis ter waarde van bijna 200.000 gulden. De "stichting ter bevordering eigen woningbezit', een samenwerkingsverband van een makelaar, een aannemer en een belastingadviseur, heeft daartoe voor twintig huizen in de gemeente lease-contracten opgesteld. Tien huizen zijn inmiddels verkocht.

Volgens B. van Riel, voorzitter van de stichting, zijn de lease-huizen bedoeld voor mensen die door de steeds hogere huren niet meer kunnen sparen voor een eigen huis. De stichting wil hun toch deze gelegenheid bieden. Van Riel spreekt van "een gat in de markt'.

Voor de huizen van de stichting moet tien jaar lang maandelijks een van te voren vastgesteld bedrag worden betaald. Na aftrek van fiscale voordelen komt dit neer op ongeveer 1.000 gulden. Na tien jaar moet de koper voldoende hebben gespaard om behalve economisch eigenaar, ook juridisch eigenaar te worden. Het verschil met huurkoop bestaat eruit dat daarbij de huur tevens aflossing is. Bij het Heerlense leasen moet na tien jaar de oorsponkelijke koopsom van 185.500 gulden worden betaald. Het is mogelijk tussentijds van het lease-contract over te stappen op een gewone hypotheek, of het lease-contract aan iemand anders over te dragen.

Volgens W. Rust van het Rotterdamse adviesbureau Facton, samensteller van een rapport over nieuwe vormen van huurkoop, is de Heerlense constructie vergelijkbaar met de zogeheten optiewoningen in Winterswijk en Amersfoort. Ook in die plaatsen is kopen niet de onvermijdelijke uitkomst van de huurkoop, maar een "optie'. Rust wijst erop dat aan optie- en leasehuizen behalve voordelen ook risico's zitten. Bij leasen wordt uitgegaan van stijgende huren en een gelijkblijvend huurwaardeforfait, wat in de loop van tien jaar kan veranderen. Ook draagt de leasende partij als economisch eigenaar alle onderhoudskosten van het huis. Hierdoor zullen de woonlasten maandelijks op meer dan 1.000 gulden uitkomen. Verder is het volgens Rust zo dat de fiscale voordelen minder zijn naarmate het inkomen kleiner is.