Lager resultaat Amsterdam Rubber

Rubber Cultuur Maatschappij "Amsterdam' (RCMA) - ook bekend als Amsterdam Rubber - een in Rotterdam gevestigde onderneming met handelsactiviteiten in onder andere specerijen en rubber, heeft in de eerste helft van 1992 een winst behaald van 705.000 gulden tegen 739.000 gulden in dezelfde periode van 1991, na aftrek van voorzieningen op voorraden en vorderingen ten bedrage van van 570.000 gulden. In 1991 was dat 500.000 gulden.

De omzet nam 21 procent toe van 183 miljoen tot 222 miljoen gulden. Sinds eind 1991 zijn de voorraden, de handelsvorderingen en de bankschulden aanzienlijk verminderd.