La Dernière Heure

Het recente Franse voorbeeld heeft aangetoond hoe groot de scheiding kan zijn tussen de politieke klasse en de burgers.

Wie zal kunnen bevestigen dat hetgeen wat is uitgebroed in Val Duchesse goed zal worden begrepen door de Belgen en overeen komt met de wensen van een meerderheid onder hen? En welke Franstalige onderhandelaar zal zonder te lachen zijn kiezers durven uitleggen wie er heeft geprofiteerd van het besluit de splitsing van de provincie Brabant en het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvorde te handhaven, een operatie die slechts de Vlamingen voordeel brengt?

Is het niet even schandalig dat deze vlucht vooruit, die in eerste aanleg institutioneel was en onderdeel vormde van een pakket maatregelen waarin ook de herziening van het budget van 1993 was opgenomen, uiteindelijk de enige doelstelling van het akkoord is geworden. Wat het budget betreft, de onderhandelaars hebben zich tevreden gesteld met de beslissing dat er 21,8 miljard Belgische francs moet worden gevonden, zonder te kunnen zeggen hoe. Dat zullen we eind oktober wel zien.