Jeltsin wil zijn regering stroomlijnen

MOSKOU, 30 SEPT. De Russische president Boris Jeltsin zal zich volgende week dinsdag in het parlement tegen de kritiek op zijn beleid verdedigen. Volgens zijn woordvoerder zal de president daar tevens een reorganisatie van de regering aankondigen.

Volgens de woordvoerder zal Jeltsin het aantal departementen en administratieve organen beperken. Ook zullen de taken van de regering bescheidener worden. Grootscheepse veranderingen in de samenstelling van het kabinet van waarnemend premier Jegor Gaidar liggen volgens Jeltsins perswoordvoerder niet in het verschiet.

Voormalig Sovjet-president Michail Gorbatsjov is weer het middelpunt van een politiek conflict. Nu de ex-partijleider heeft geweigerd om in de zaak tegen de CPSU voor het Constitutionele Hof te getuigen, moet het grondwettelijke college overwegen of het hem onder dwang zal dagvaarden. Gorbatsjov op zijn beurt heeft daarop zijn kritiek op het regeringsbeleid van de Russische president Boris Jeltsin verscherpt.

Gorbatsjov wil niet voor het Constitutionele Hof verschijnen omdat het volgens hem “duidelijk om een politieke zaak gaat die dood zal lopen”. Het Hof buigt zich sinds afgelopen zomer over de legitimiteit van het decreet waarmee Jeltsin na de mislukte staatsgreep van vorig jaar de communistische partij heeft verboden, zonder dat hij daarin het Russische parlement heeft gekend. “Ik meen dat er geen mogelijkheden zijn om aan een proces deel te nemen dat door de elkaar bestrijdende partijen wordt gebruikt voor eigen enghartige politieke belangen”, aldus Gorbatsjov.

President Valerij Zorkin van het Hof toonde zich daarover “beledigd”. Hoewel Zorkin niet inging op de vraag of de rechtbank Gorbatsjov nu officieel zal dagvaarden, leeft die gedachte bij beide partijen voor het Hof wel. Zowel de vertegenwoordigers van president Jeltsin, die voor het Hof het verbod van de CPSU verdedigen, als de representanten van de CPSU zelf verklaarden gisteren dat Gorbatsjov “geen respect heeft voor de plichten die een Russische burger heeft”.

Tijdens een persconferentie ging Gorbatsjov gisteren vervolgens in de aanval tegen Jeltsin. Volgens hem voert Jeltsin een “zigzag-politiek” die Rusland naar een “bankroet” dreigt te leiden. Op dit moment zei hij nog geen reden te zien om zich weer op het politieke toneel te melden, maar hij sloot niet uit dat er een moment zou kunnen komen waarop hij daartoe alsnog beslist.

    • Hubert Smeets