Indonesië wil vast lid Veiligheidsraad worden

JAKARTA, 30 SEPT. Indonesië heeft gisteren gesolliciteerd naar het permanente lidmaatschap van de Veiligheidsraad. Aan boord van een Garuda-vliegtuig dat hem van Tokio naar Jakarta bracht, stelde president Soeharto voor om behalve zijn land ook Japan, Duitsland, India en een tweetal landen uit Afrika en Latijns-Amerika een permanente zetel te geven in het machtigste college van de Verenigde Naties.

Bovendien zei hij dat permanente leden de mogelijkheid moeten krijgen om een veto van de huidige "grote vijf' te overstemmen. Daarmee heeft Soeharto, nauwelijks een maand na zijn aantreden als voorzitter van de Beweging van Niet-Gebonden Landen, de jongste oproep van die beweging om de VN te "democratiseren' nader gepreciseerd.

“Mijn voorstel om het aantal permanente leden uit te breiden mikt op een eerlijker samenstelling van dit VN-lichaam. De verliezers van de Tweede Wereldoorlog, die sindsdien een economische sprong voorwaarts hebben gemaakt, en enkele grote ontwikkelingslanden dienen, als hun geen vetorecht wordt toegestaan, ten minste een vaste plaats te krijgen in de raad”, aldus Soeharto tegen meevliegende Indonesische journalisten. Hij noemde de huidige samenstelling van de Veiligheidsraad “achterhaald”.

“Nu de Koude oorlog voorbij is”, zei Soeharto, “en het gevaar van een nieuw mondiaal conflict is geweken, dient de wereldgemeenschap beter vertegenwoordigd te zijn in dit college.” Hij pleitte voor een permanent lidmaatschap van Duitsland en Japan, “de verliezers van de laatste wereldoorlog, maar inmiddels trekpaarden van de wereldeconomie”, voor India en Indonesië, “na China de grootste landen van Azië” en tenslotte voor de landen met de meeste inwoners van Afrika en Latijns-Amerika.

Soeharto erkende dat de huidige "permanente vijf' (de Verenigde Staten, Rusland, Engeland, Frankrijk en China) hun vetorecht niet zullen laten ontnemen, maar “om de uitoefening van dat recht te democratiseren moet een veto van een van hen overstemd kunnen worden door ten minste twee andere permanente leden”. Dit denkbeeld van een "contra-veto' werkte hij niet verder uit.

De Indonesische president maakt gewoonlijk maar één buitenlandse reis per jaar. Dit jaar stond de trip geheel in het teken van het Indonesische voorzitterschap van de Beweging van Niet-Gebonden Landen. In New York sprak Soeharto vorige week namens de 108 lidstaten van die beweging de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe.

Op de terugweg maakte Soeharto een tussenstop van drie dagen in Japan, waar hij een onderhoud had met premier Kiichi Miyazawa en keizer Akihito. In Tokio sprak Soeharto zijn dank uit voor de Japanse voortrekkersrol binnen de CGI, de donorenorganisatie die dit voorjaar in plaats kwam van de op verzoek van Jakarta ontbonden IGGI. Hij gaf zijn volledige steun aan het Japanse verzoek toe te mogen treden tot de Veiligheidsraad.

    • Dirk Vlasblom