Foto: TILBURG - Een bijna vierhonderd jaar oude ...

Foto: TILBURG - Een bijna vierhonderd jaar oude lindeboom op de Heuvel in het centrum van Tilburg moet wijken voor een ondergrondse stalling voor 1.150 fietsen.

Dat blijkt uit een plan voor herinrichting van de Heuvel. Berichten over een mogelijke verwijdering van de boom hebben in het verleden in Tilburg tot een storm van protest geleid. In het Groenstructuurplan van de gemeente is sprake van een “afgetakelde linde die kunstmatig in leven wordt gehouden. Die kan zonder veel problemen worden verwijderd”. Toen enkele jaren geleden duidelijk werd dat de boom ernstig ziek was, werd besloten tot een ingrijpende reddingsoperatie. Daarbij werd een aanzienlijke hoeveelheid dood hout uit de boom verwijderd. De boomkruin droeg daarna echter nog slechts enkele blaadjes. In het najaar van 1990 kreeg de linde opnieuw een ingrijpende onderhoudsbeurt. Toen werd onder meer een systeem van druppelbevloeiing aangebracht. (Foto NRC Handelsblad / Rien Zilvold)