Doel is land op niveau leidende EG-economieën te brengen; Sobere begroting in Spanje

MADRID, 30 SEPT. De Spaanse minister van financiën, Carlos Solchaga, heeft gisteren de begroting voor 1993 gepresenteerd, de meest sobere in de tien jaar dat de socialistische partij aan de regering is. Het hoofddoel is om Spanje op één lijn te brengen met de leidende Europese economieën op weg naar realisering van het verdrag van Maastricht.

Volgens de begrotingsvoorstellen stijgen de rijksuitgaven met 8,2 procent ten opzichte van 1992 tot 14,83 biljoen peseta (ongeveer 240 miljard gulden). De staatsinkomsten gaan met 6,6 procent omhoog tot 13,41 biljoen peseta (ongeveer 215 miljard gulden). Het begrotingstekort moet dalen van 2,6 naar 2,3 procent van het Bruto Nationaal Produkt, belangrijk voor aansluiting bij de EG.

Belangrijkste kenmerken van de begroting zijn volgens Solchaga “soberheid in de overheidsuitgaven en een bescheiden toename van inkomsten”. De regering wil vooral bezuinigen op defensie. Privatiseringen moeten de staatskas volgend jaar zo'n 2,4 miljard gulden opleveren, een vergelijkbaar bedrag met dit jaar.

Solchaga onderstreepte dat de regering vastbesloten is Spanje op het niveau van de EG te houden, ondanks de geringe economische groei, zowel in het binnenland als wereldwijd. Hij verwacht nog geen toename van economische activiteit in de eerste helft van 1993. In de begroting wordt uitgegaan van een reële groei in Spanje van 1,0 procent volgend jaar. Dat betekent een teruggang ten opzichte van de verwachte 1,5 procent dit jaar en 2,4 procent in 1991.

Naar verwachting dalen de investeringen licht en gaat de inflatie omlaag van 6,4 naar 5,0 procent. Zwak punt blijft de werkloosheid, die voor volgend jaar wordt geraamd op 18,9 procent, een stijging ten opzichte van de 17,8 procent dit jaar.

Volgens Solchaga had de regering geen andere keuze dan een sobere begroting, om in de buurt te komen van de eenwordingsdoelen. Deze zijn in het voorjaar vastgesteld op 3,3 procent groei en een werkloosheidspercentage van 15,8. (AP, Reuters)