De Vries blijft hopen op overleg sociale partners

DEN HAAG, 30 SEPT. Volgens minister De Vries van sociale zaken en werkgelegenheid bieden de FNV-looneisen voor 1993 ruimte voor “een goed gesprek” tussen werkgevers, werknemers en overheid, mits de FNV uitgaat van een realistischer inflatieverwachting.

De Vries zei dit gisteren na afloop van een bijeenkomst van de christelijke ambtenarenvakbond CFO in Sassenheim.

De meeste FNV-bonden achten een looneis van 4,5 procent voor volgend jaar redelijk. De Vries noemt die eis aan de hoge kant, ook omdat de inflatie lager zal uitvallen dat de vakcentrale, op basis van CPB-prognoses, verwacht. Het Centraal Planbureau ging half september uit van een inflatie van 3,75 procent, maar volgens De Vries is dank zij de lage dollar- en pondkoers een inflatie van 3 procent waarschijnlijker, “al is er natuurlijk over heel andere cijfers te praten”.

Toch biedt het arbeidsvoorwaardenpakket van de FNV volgens de minister “wel degelijk ook een opening.” Volgens De Vries houdt ook de FNV ermee rekening dat een eventueel lagere prijsstijging moet doorwerken in de lonen. “Misschien een beetje impliciet, maar het zit er wel in, naar mijn idee. Dus ik sluit niet uit dat een goed gesprek tussen werkgevers, werknemers en de overheid toch mogelijkheden biedt om ook met de FNV tot een vergelijk te komen.”

De Vries constateerde dat de FNV-eisen uitgaan van de veronderstelling dat er géén afspraak is te maken met de werkgevers. Hij vindt die inschatting echter “te pessimistisch”.

De minister had “met instemming gehoord” dat voorzitter Poell van de CFO de komende jaren genoegen wil nemen met koopkrachtbehoud. Eerder had CNV-voorzitter Westerlaken zich hiervoor uitgesproken. De Vries: “Dat biedt extra ruimte voor verbetering van de kwaliteit van de arbeid, voor verlichting van de werkdruk, voor de creatie van meer werkgelegenheid - vooral van meer banen voor laaggeschoolden, aan de onderkant van de arbeidsmarkt.”

De minister had ook “dankbaar geïncasseerd” dat Poel in het arbeidsvoorwaardenoverleg voor ambtenaren volgend jaar “niet wil praten over nog meer salaris.” De Vries: “Dat lijkt me een vooruitgang ten opzichte van de afgelopen jaren. Het is goed om de komende jaren niet te mikken op welvaartsstijging voor iedereen, maar wat dat betreft pas op de plaats te maken. Ik verwacht dat werkgevers daar positief op zullen insteken.”