De Standaard

Dit akkoord is geen reden om de klokken te luiden. Vlaanderen krijgt op enkele belangrijke punten waar het recht op heeft, vanzelfsprekende dingen waar het jarenlang vergeefs om vroeg, maar er wordt betaald.

De Franstaligen worden galant uit hun geldnood geholpen, terwijl het akkoord opvallend zwijgt opver de gelstromen naar Wallonnië. Wat zal de Franstaligen ertoe brengen om dat bespreekbaar te maken?

Er is nog een lange weg te gaan. Dehaene mag misschien uit de gevarenzone zijn. Hij kan binnen enkele dagen min of meer ontspannen naar het CVP-kongres trekken; hij heeft deze veldslag overleefd. Maar dit is geen eindpunt, niet voor de staatshervorming, niet voor Vlaanderen. Er zal nog meer volgen. Maar voor een zelfbewust Vlaanderen dat durft te denken over zijn eigen toekomst is er geen enkele reden om met een bang hartje te ondergaan en af te wachten. Dat is de jongste maanden gebleken.