"Binnen enkele jaren tekort aan huisartsen'

ROTTERDAM, 30 SEPT. De Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV) verwacht binnen enkele jaren een tekort aan huisartsen.

Zij wil dat de huidige capaciteit van de specialistenopleiding tot huisarts wordt uitgebreid van 287 tot 400 plaatsen. De LHV vindt die uitbreiding nodig op basis van een rapport van het Nederland Instituut voor onderzoek van de eerstelijns gezondheidszorg, NIVEL. Dit instituut berekende dat de huidige opleidingscapaciteit alleen voldoende is voor de vervanging van artsen die het beroep verlaten (VUT, pensionering) en om de groei en de vergrijzing van de bevolking op te vangen. De LHV wijst erop dat echter steeds meer huisartsen in deeltijd gaan werken en dat de tijd die de huisarts aan een consult bij de oudere patiënten besteedt toeneemt.