Akkoord plan voor redding Homburg

ROTTERDAM, 30 SEPT. De schuldeisers van het vleesconcern Homburg hebben vanmorgen ingestemd gegaan met het plan voor een overname door branchegenoot Boekos.

Bewindvoerder Emmerig was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar over de inhoud van het akkoord, waarbij de crediteuren gedeeltelijk afzien van hun vordering. Homburg heeft onlangs surséance van betaling gekregen, nadat de afgelopen jaren grote verliezen werden gemaakt door een crisis bij de Nederlandse varkensslachterijen.

De commissarissen van Homburg zijn volgens president-commissaris Ten Hoove eveneens akkoord met het “stappenplan om tot een nadere samenwerking te komen”. Over het overnameplan wilde Ten Hoove vanmorgen niet meer kwijt dan dat het “bedrijfsinterne, financieel-economische, bancaire en crediteuren aspecten” heeft. Ten Hoove: “Uiteraard moet er een financiering komen om de continuteit van Homburg te waarborgen”. Details over het plan dat de redding van Homburg moet worden, zouden de commissarissen pas vanmiddag prijsgeven bij een bijzondere aandeelhoudersvergadering.

Directeur H. van der Kaaden van Homburg is enkele dagen geleden teruggetreden onder druk van de toekomstige eigenaar. “Het ligt voor de hand dat bij een samenwerking verschuivingen in het management plaatsvinden, zodat de nieuwe grootaandeelhouder hierin invloed krijgt. In goed overleg is besloten dat de heer Van der Kaaden zich vrijwillig terugtrekt”, zegt Ten Hoove die nu als woordvoerder optreedt.

Volgens Ten Hoove is er geen sprake van een conflict tussen de ex-directeur en de raad van commissarissen. Van der Kaaden die geen commentaar geeft, blijft gedurende de onderhandelingen adviseur. Aan zijn rol nadien moet volgens Ten Hoove “nog nadere invulling worden gegeven”.

Boekos (100 miljoen gulden omzet, 250 werknemers) heeft een maand geleden iets meer dan 2 miljoen gulden geleend aan Homburg voor de afvloeiing van werknemers en als startkapitaal. Als de onderhandelingen goed aflopen zet Boekos de lening om in aandelen, waarmee een meerderheid in Homburg kan worden verworven. Directeur M. van der Doe van Boekos wilde vanmorgen geen enkele commentaar geven.