Werkloosheid in Frankrijk gedaald

PARIJS, 29 SEPT. De werkloosheid is in Frankrijk in augustus met één procent verminderd. Het is voor het eerst in vier jaar dat een dergelijk grote daling, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, wordt geregistreerd. Het aantal werklozen blijft ondanks de verminderde economische groei onder de grens van 2,9 miljoen, wat overeenkomt met 10,2 procent van de Franse beroepsbevolking.

De daling die in augustus voor de tweede achtereenvolgende maand werd geregistreerd, duidt op een relatief succes van het regeringsprogramma om langdurig werklozen aan een tijdelijke baan te helpen. Kort na zijn aantreden als premier in mei beloofde Pierre Bérégovoy 900.000 langdurig werklozen voor eind oktober aan werk te helpen. Het gaat daarbij om tijdelijk werk in het bedrijfsleven en sociaal werk bij door de overheid gesubsidieerde instellingen. De werkgevers profiteren van lagere sociale lasten.

De regering-Bérégovoy lijkt zijn doel niet te zullen halen, maar het programma heeft een beperkt positief effect. Het Franse ministerie van arbeid maakte gisteren melding van een beperkte daling (1,7 procent ten opzichte van het cijfer van juli) van het aantal langdurig werklozen. Ook de jeugdwerkloosheid neemt af: 4 procent ten opzichte van januari.

Daar staat tegenover dat het aanbod van "vaste banen' op de arbeidsmarkt gestadig afneemt (8,1 procent over de afgelopen twaalf maanden), terwijl sinds januari 345.000 arbeidsplaatsen als gevolg van saneringen in het bedrijfsleven verloren zijn gegaan. De regering vreest dat de verdere saneringen voor het eind van dit jaar nog eens een verlies van een kleine 200.000 arbeidsplaatsen tot gevolg zal hebben. Het speciale programma om langdurig werklozen aan een baan te helpen, zal gezien deze ontwikkeling waarschijnlijk worden verlengd.