Weinig vertrouwen in Geldwinkel van Sinkel

Een gewoon pand dat er uitziet als een winkel. In het centrum van de stad. U kunt er zomaar binnenlopen om informatie in te winnen of antwoord te krijgen op vragen. De Stockstore, een winkel van Sinkel voor (aspirant) beleggers. Het maakt niet uit of ze veel, weinig of niets beleggen. Het winkelpersoneel kan u wegwijs maken in de wereld van het beleggen, adviseren bij de aan- en verkoop van effecten, koers- en fondsinformatie geven en nog veel meer.'

Als die winkel er komt, maakt u er dan gebruik van? Dat vroeg Vincent Roering, student aan de Utrechtse Hogeschool voor Economie en Management, aan tweehonderd (niet)beleggers in Utrecht en Maarssen door middel van een zelf in te vullen vragenlijst. Roering kreeg veel medewerking door de lijsten huis aan huis af te geven en beleefd maar dringend te vragen om een snelle reactie. Slechts 11 personen weigerden bij nader inzien om privacy redenen, 30 wilden de vragen niet aanpakken en 29 waren bij herhaling niet thuis tijdens het inzamelen.

De ondervraagden wonen in vier wijken waarvan de bewoners geld hebben om te beleggen, volgens de onderzoeker. Dat kwam uit, want 44 procent belegt of deed dat ooit, wat dicht ligt bij het gemiddelde in andere onderzoeken. Net als de actiefste leeftijdsgroep: tussen 41 en 50 jaar.

Niemand begroette Stockstore met een volmondig ja, zeker. Slechts 13 procent kreeg een magere ja, waarschijnlijk uit de pen en meer dan de helft voelde er niets voor. Dat is opvallend, want wat is efficiënter dan een geldwinkel van Sinkel voor iedereen?

Waarom die onwil? Een greep uit de argumenten. "Gericht op een groot publiek kan het geen hoogwaardig advies geven.' Dan deze dubbelzinnige. "Geen vertrouwen in mensen die geen Nederlands kennen.' Dit slaat op adviseurs, verkopers en deskundigen waar bijna geen woord Nederlands uitkomt en hun brochures vol financiële poepelderij. Vandaar: "Meer vertrouwen in een bekende instelling.' En: "Wat is het verschil met een bank?'

Wordt de bank veel om advies gevraagd? Bijna 70 procent van de beleggers bevestigt dat. De helft noemt de krant als bron voor advies, een kwart raadpleegt andere beleggers en evenveel ziet wat in beleggingsbladen. Het bestaan van commissionairs is nog amper bekend. Men hecht vooral waarde aan het advies van bank en krant en is daar overwegend tevreden over. Eén schalkse connaisseur noemde voorkennis als dé bron van informatie.

Bijna iedereen haalt het financiële nieuws uit de krant, de helft volgt radio en televisie en twintig procent kijkt naar Teletekst. Ruim tachtig procent haalt koersinformatie uit de krant. Enkelen volgen de beurs via Teletekst, een 06-nummer of een computernetwerk.

De beleggers mochten aangeven waarin en hoeveel, in procenten van hun vermogen, ze beleggen. Diezelfde vraag werd gesteld met de toevoeging: "Als u nu 10 duizend gulden zou mogen beleggen, wat is dan de verdeling?' Ook de 112 niet-beleggers mochten hun favoriete beleggingen aankruisen. De afgeronde drie uitkomsten zijn in de tabel opgenomen. In de kolom toen staat de huidige portefeuille en in nu de gewenste.

Wat blijkt uit de cijfers? Bij voorbeeld dit. Minder beleggers die opnieuw mogen beginnen doen iets in aandelen en fondsen: van 30 naar 22,4 procent en van 28 naar 17,4. Men schuift naar deposito's en spaarrekeningen en laat nagenoeg evenveel in obligaties. De niet-beleggers willen voor circa 70 procent (22,9 + 9,2 + 28,8) in vastrentende waarden en zien ook wat heil in goud. De percentages zeggen niets over bedragen, maar alleen over de onderlinge verhoudingen binnen het totaal.

Waarom willen 112 van de 200 bewoners eigenlijk niet beleggen? Bijna veertig procent heeft geen belangstelling, net zo veel is bang voor de risico's en vindt het te complex. Een kwart noemt redenen als: "Geen geld, geen tijd, spaarbank is voldoende en familie heeft alles verloren.'

Zijn zij misschien rijp voor een beleggingsfonds, bij voorbeeld een van de Robeco Groep? "Interessant', zeiden 42 mensen, bijna de helft had geen mening en de rest vond het niet van belang.

De groep ex-beleggers mocht aangeven waarom men niet meer wil. Eén antwoord uit de vele: "Liep honderd procent fout en mijn echtgenote wist van niets. Heb beloofd nooit meer te beleggen.'

PORTEFEUILLE VERDELING (%)

beleggers niet

beleggingsvorm toen nubeleggers

aandelen 3022,4 7,9

belegg. fonds 2817,4 9,9

deposito's1723,1 22,9

staatsoblig. 1011,2 9,2

spaarrekening 7 10,2 28,8

opties 5,5 4,3 0,2

valuta 0,8 0,0 0,3

goed.term.contr. 0,8 1,2 1,4

goud 0,6 1,2 3,7

fin.term.contr.0,3 0,1 0,0

andere vormen 7 9,1 15,9

    • Adriaan Hiele