Verzet tegen bod van ING op Belgische bank

ROTTERDAM, 29 SEPT. Groep Brussel Lambert (GBL), de grootste aandeelhouder in Bank Brussel Lambert (BBL), zegt zich niet zonder meer neer bij te leggen bij de voorgenomen overneming van BBL door de Nederlandse bank-verzekeraar Internationale Nederlanden Groep (ING).

De oppositie wordt volgens veel analisten ingegeven door de wens een hoger bod van ING los te krijgen. Grootaandeelhouder en machthebber bij GBL Albert Frère, die samen met gelieerde partijen circa 35 procent van BBL controleert, houdt zich al maanden schuil voor de media. Graaf Jean Perre de Launoit, gedelegeerd bestuurder van GBL, mocht in het afgelopen weekeinde het vuur openen in de Belgische krant La Libre Belgique. Hij verklaarde dat “niets uitsluit dat we zelf een openbaar bod lanceren. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat GBL zelf een bod uitbrengt, maar dat kunnen vrienden zijn”. Wie die vrienden dan wel zijn zei Launoit er niet bij.

Een andere GBL-bestuurder, Jacques Moulaert, zei in een interview met het persbureau Reuters dat GBL zich ongelukkig voelt met het komende bod van ING, dat hij in alle opzichten "onvoldoende' noemde. Ook hij dreigde met "vrienden'.

Het wachten is nu op het aangekondigde bod van ING dat niet voor 10 oktober definitief wordt verwacht. ING heeft overigens al aangekondigd het bod alleen gestand te doen als ten minste 51 procent van de aandelen wordt aangemeld.

De nieuwe manoeuvre van grootaandeelhouder GBL, die al eerder sprak over Belgische verankering van BBL, zien analisten als een poging om speculatie aan te wakkeren in het aandeel BBL. “Hoeveel van de uitspraken van GBL zijn bluf?”, zo vragen zij zich af.

De koers van het aandeel van de tweede bank van België loopt gestaag op. Gisteren sloot de koers op 3430 frank, dat is nog 170 frank verwijderd van de prijs die ING bereid zou zijn te betalen.

Analisten menen dat - zolang niet duidelijk is wie de "vrienden' zijn waarmee GBL schermt - weinig waarde aan de uitlatingen van de grootaandeelhouder van BBL moet worden gehecht. De grote man van GBL, Frère, wil zich meer richten op de industriële takken van zijn conglommeraat, zoals Petrofina. Hij wordt zelf niet gezien als een serieuze kandidaat voor het vergroten van het belang in Bank Brussel Lambert.

Het directiecomité van BBL, in Nederland de raad van bestuur, onder leiding van voorzitter Peeters, heeft zich steeds een voorstander getoond van de samenwerking met ING. Ook het topkader heeft zich door middel van een handtekeningactie achter een vorm van samenwerking met ING gesteld.

De verwijten van GBL dat een overneming door ING slecht zouden zijn, wordt afgedaan in Brussel als politiek van Frère.

Ook de ruzie over de prijs wordt gerelativeerd, omdat in juli jongstleden Albert Frère van GBL zelf een pakket aandelen verkocht voor 3500 franc, dus 100 franc minder dan ING nu biedt, aan de Luxemburgse BIL.

Achter de schermen groeit de onvrede over de houding van de grootaandeelhouder. Ook de toezichthoudende Bankcommissie heeft zich negatief uitgelaten over het grote geschuif met aandelenpakketten. Afgesproken is in het bestuur van BBL, in Nederland de raad van commissarissen, dat voor het eind van dit jaar zekerheid moet komen over de positie van BBL.