Vergeetwoordenboek

Het "barbiertje', de "klep op de deur' in de bijdrage van Nicolaas Matsiers (Achterpagina, NRC Handelsblad van 22 september) werd in mijn studententijd door mijn toenmalige hospita een "baard' genoemd, een naam die mij heel wat begrijpelijker in de oren klinkt dan Matsiers "barbiertje'. Wellicht is zijn woord een verbastering van het mijne. Maar hoe dat ook zij, het maakte in ieder geval een stroom herinneringen los - niks vergeetboek!

A propos, van het woord "hospita', de vrouwspersoon die de scepter zwaaide in het huis waar je een kamer had gehuurd: als we niet haar in het bijzonder bedoelden, maar meer ons onderkomen in het algemeen, dan spraken wij van "de ploerterij' - een woord dat ik in mijn Van Dale van 1984 ook niet meer vinden kan, in deze betekenis tenminste niet!

    • Mr. H. van Maanen