Tentoonstelling over werk van Beatrix op komst

AMSTERDAM, 29 SEPT. In het Rijksmuseum in Amsterdam is van 19 december tot en met 14 maart een fototentoonstelling te zien over Beatrix in haar functie als Koningin. Alle andere aspecten worden buiten beschouwing gelaten. De 140 foto's voor 'In dienst van het koninkrijk' zijn gemaakt door Werry Crone, die werkt voor het dagblad Trouw. Ze verschijnen ook in boekvorm.

Crone heeft de Koningin geruime tijd gevolgd en mocht activiteiten vastleggen die normaal niet gefotografeerd worden, zoals het voorlezen van de traditionele Kerstboodschap en de contacten met de premier. Crone besteedt ook aandacht aan de Rijksvoorlichtingsdienst, de hofhouding en het Kabinet der Koningin.