Simons zou stelselmatig uitgaven te laag ramen

DEN HAAG, 29 SEPT. Ziekenhuizen, ziekenfondsen en particuliere verzekeraars verwijten staatssecretaris Simons (volksgezondheid) dat deze de uitgaven in de gezondheidszorg stelselmatig te laag raamt. De staatssecretaris zou bij het opstellen van de cijfers te veel uitgaan van politiek gewenste ontwikkelingen.

Vertegenwoordigers van instellingen in de gezondheidszorg en van verzekeraars zeiden dat gisteren in een reactie op het Financieel Overzicht Zorg 1993 (FOZ), in het kader van de jaarlijkse begroting van Volksgezondheid, dat Simons eerder die dag publiceerde. Zij wezen er op dat Simons uitgaven die de ramingen overtreffen ten onrechte bestempelt als overschrijdingen, die dan door de verschillende sectoren moeten worden terugbetaald. H. Hammega, bestuurslid van de landelijke organisatie van particuliere ziektekostenverzekeraars KLOZ, beschuldigde de staatssecretaris van “droomdenken”.

In augustus was al bekend geworden dat Simons verschillende sectoren voor 1992 op hun budget zou korten, omdat daar in 1991 meer uitgegeven is dan was geraamd. Op het budget van de ziekenhuizen wordt volgend jaar 136 miljoen gulden gekort, de medische specialisten moeten in de vorm van tariefsverlagingen 384 miljoen gulden inleveren, de tandartsen 38 miljoen en de apothekers 58 miljoen. Hogere eigen bijdragen voor psychotherapie en hulpmiddelen moeten volgend jaar 15 miljoen gulden opleveren.

De korting van 136 miljoen gulden die de ziekenhuizen volgend jaar van staatssecretaris Simons (volksgezondheid) krijgen opgelegd, gaat volgens A. Krol, voorzitter van de Nederlandse Zorgfederatie, onvermijdelijk ten koste van de hulp aan de patiënt. Met minder personeel zullen meer patiënten moeten worden geholpen en dat resulteert in langere wachtlijsten, aldus Krol. Als gevolg van deze korting zal, zo verwacht de federatie, in de instellingen voor gehandicapten de zorg voor sterk gedragsgestoorden onder druk komen te staan. Ook dreigen verpleeghuizen afdelingen te sluiten en opnamestops af te kondigen. Dat leidt weer tot langere wachtlijsten.

In verschillende sectoren stijgt volgend jaar niettemin het budget. Dat extra geld is onder meer bestemd voor het wegwerken van wachtlijsten in de zorg voor chronisch zieken en gehandicapten, preventie en het opvangen van de toenemende vraag naar zorg ten gevolge van de vergrijzing. Maar volgens Krol zullen de wachtlijsten niet korter worden, doordat het grote aantal regels in de gezondheidszorg leidt tot een enorme vertraging bij de bouw van nieuwe voorzieningen.

Hammega van het KLOZ verwacht dat de premie bij de particuliere verzekeraars tegen ziektekosten volgend jaar met meer zal stijgen dan met de vijf procent waarvan het kabinet in de Macro Economische Verkenningen en Simons in het FOZ '93 uitgaan. Met hoeveel procent precies kon hij echter niet zeggen.