Protest tegen visserij Wadden

ROTTERDAM, 29 SEPT. De Vogelbescherming wil dat binnen vijf jaar de schelpdiervisserij op alle droogvallende platen in de Waddenzee is beëindigd.

Als minister Bukman (visserij) hieraan niet tegemoetkomt, zal de Vogelbescherming een klacht indienen bij de Europese Commissie. Dit blijkt uit een brief die de Vogelbescherming gisteren aan de bewindsman heeft gestuurd. Volgens de Vogelbescherming maakt het beleid van het ministerie het mogelijk dat de schelpdiervisserij de vogels ernstige schade toebrengt. Er moet volgens de Vogelbescherming een saneringsfonds komen dat vissers schadeloos stelt voor “inconsistent overheidsbeleid”.